Author Archives: infobrand

Deweloper czy gmina – kto powinien budować drogi?

Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych, „budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki tej budowy lub przebudowy określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”. Celem ustawodawcy było zapobieganie sytuacjom, w których zarządca drogi musiałby budować lub modernizować drogę, chociaż takich inwestycji nie planował, ale stało się to konieczne z uwagi na realizowane projekty budowlane w danej lokalizacji. W praktyce jednak przepis ten został wypaczony.  Samorządy wykorzystują ten […]

Jakie zmiany w deweloperce od kwietnia?

Nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na deweloperów zajmujących się budową bloków mieszkalnych. Kluczowe zmiany dotyczą: 1/ minimalnej odległości, jaką budynek wielorodzinny może mieć od granicy działki, która została ustalona na 5 metrów w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych,   2/ lokal użytkowy będzie musiał mieć co najmniej 25 m2, co ma na celu zapobieżenie tworzeniu tzw. mikroapartamentów. Do tej pory były one traktowane jako lokale użytkowe, a nie mieszkania, co oznaczało, że nie podlegały […]

Jak szybko i tanio rozwiązać spór?

Jak szybko i tanio rozwiązać spór? Najlepszą alternatywą dla procesu sądowego są alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy: Alternative Dispute Resolution). To metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęściej wybieranymi metodami są: mediacja i arbitraż. Dlaczego warto wybrać mediacje? Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony mogą zdecydować się na udział w procesie i mają kontrolę nad wynikiem i co daje uczestnikom poczucie autonomii i wpływu […]

Jak uniknąć zapłaty 40 euro za opóźnienie w płatnościach?

Konieczność zapłaty 40 euro (lub odpowiednio 70 lub 100 euro) za opóźnienie w uregulowaniu należności to skuteczny sposób na dłużników, którzy nie opłacają faktur w terminie.  Uprawnienia wierzycieli są szerokie, bowiem dochodzić rekompensaty można w związku z przeprowadzoną transakcją handlową, jeśli dłużnik przekroczy termin zapłaty. Brak jest konieczności kierowania wezwania do zapłaty, nie ma konieczności udowodnienia poniesionej szkody.  Jak się więc przed tym bronić? Oczywiście pierwszą, najistotniejszą rzeczą jest pilnowanie terminów zapłaty i niespóźnianie się z płatnościami. Poza tym oczywistą radą jest […]

Jak szybko i łatwo zwiększyć przychody szpitala?

Zarządzenie nr 1/2022 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 roku wprowadza pewne zmiany dotyczące współpracy szpitali i uczelni medycznych. Co to oznacza dla szpitali i jak mogą z tego skorzystać? Ogólnie rzecz biorąc, nowe zasady dotyczą sytuacji, gdy szpital (na przykład publiczny zakład opieki zdrowotnej) chce korzystać z pewnych udogodnień w dziedzinie kardiologii. Aby to zrobić, muszą oni mieć umowę z publiczną uczelnią medyczną. Ta umowa określa zasady współpracy, w tym udostępnienie niektórych jednostek organizacyjnych szpitala dla […]