Czy jeśli deweloper posiada pozwolenie na użytkowanie przed 01 lipca 2024 r., ale nie sprzedał wszystkich mieszkań, to będą obowiązywały go przepisy nowej ustawy deweloperskiej?

Czy jeśli deweloper posiada pozwolenie na użytkowanie przed 01 lipca 2024 r., ale nie sprzedał wszystkich mieszkań, to będą obowiązywały go przepisy nowej ustawy deweloperskiej?

 

 

Przyjrzyjmy się temu problemowi. 👇🏻

Wszystko zależy od tego, czy i kiedy były podpisane umowy deweloperskie. Przepisy przejściowe mówią, że nie stosuje się nowych przepisów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy do inwestycji, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy (01.07.2022) i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską.

 

👉🏻 Jednakże jest jeszcze drugi punkt, który daje deweloperom pewną opcję, gdyż wskazuje. że do umów deweloperskich zawartych w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy (od 01.07.2022 do 01.07.2024) w ramach opisanej wyżej inwestycji i co do których do dnia 01.07.2024 nie przeniesiono na nabywcę własności lokalu mieszkalnego stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Jeśli więc do dnia 01.07.2024 zostaną podpisane umowy deweloperskie na wszystkie lokale (w tej inwestycji) przepisy nowej ustawy deweloperskiej nie będą obowiązywać i nie będzie konieczności uiszczania płatności na rzecz Funduszu.

 

👉🏻 Ponadto, jeśli deweloper po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wyodrębni lokale mieszkalne, to będzie mógł zawrzeć od razu umowę sprzedaży – wtedy też ustawa będzie obowiązywać tylko w określonym zakresie – bez przepisów o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

.