Ile wynosi koszt obsługi prawnej?

Ile wynosi koszt obsługi prawnej? W jaki sposób wyceniamy naszą pracę?

 

Koszty obsługi prawnej mogą być różne, bowiem zależą od wielu czynników. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim charakter i zawiłość sprawy, region, w którym działa prawnik oraz doświadczenie.  Tutaj trzeba rozróżnić również udzielenie porady prawnej a prowadzenie sprawy np. sądowej czy obsługę firmy. Koszty będą się inaczej rozkładać, bowiem będą się na nie składać inne elementy. Inna będzie również metoda rozliczenia.

Jaki może być charakter sprawy?

Sprawy prawne są bardzo różne, możemy wskazać taki przykładowy podział:

  1. 1. powszechne jak sprawy wykroczeniowe, prawo spadkowe, sprawy o zapłatę,
  2. 2. ze skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym: jak podział majątku, dział spadku czy przestępstwa gospodarcze, gdzie stan faktyczny jest szerszy, wymagają one większej wiedzy i szerokiej analizy wielu elementów
  3. 3. sprawy z konkretnej specjalistycznej gałęzi praw np. prawo ochrony środowiska, prawo autorskie, ochrona danych osobowych lub
  4. 4. dotyczące spraw technicznych np. związane z wodociągami czy robotami budowlanymi.
  5.  

Co oznacza zawiłość sprawy?

Zawiłość sprawy oznacza, że jest wiele kwestii do przeanalizowania, co wpływa przede wszystkim na ilość czasu, którą trzeba poświęcić do jej poprowadzenia. Do czasu prowadzenia sprawy należy wliczyć:

  • – analizę dokumentów i przepisów,
  • – research i przegląd orzecznictwa,
  • – przyjęcie i przygotowanie linii obrony lub wyznaczenie kierunku działania,
  • – zebranie materiałów i sporządzanie pism w sprawie, przygotowania do rozpraw, dojazd i rozprawy w sądzie. (Przed każdym pismem konieczna jest dalsza analiza np. argumentów drugiej strony).
  •  

W trudnych sprawach, które trwają kilka lat, może być kilkanaście rozpraw i pism procesowych.

 

Dlaczego nie można jednoznacznie z góry odpowiedzieć na pytanie, jaka jest cena porady prawnej w konkretnych sprawach?

Kwota porady prawnej będzie zależeć od rodzaju sprawy i jej trudności. Trzeba zauważyć, że nawet te – jakby się wydawało najprostsze sprawy  – mogą mieć zawiły charakter jak np. stwierdzenie nabycia spadku, gdy mamy kilkunastu spadkobierców z różnych części świata; także sprawy o zapłatę mogą dotyczyć krótkiej umowy pożyczki lub kar umownych z umowy o roboty budowlane. I przeciwnie, sprawy, które wydają się być trudne, mogą być szybkie do rozwiązania, bo np. strony są gotowe do rozmów ugodowych.

Zazwyczaj koszt pojedynczej porady prawnej wynosi od 250 zł.

Dlatego też opłaty są kształtowane indywidualnie przez prawników, oparte są na różnorodnych modelach rozliczeń i zazwyczaj po uzyskaniu pewnej orientacyjnej wiedzy w sprawie. W innym wypadku wycena mogłaby być bardzo zaniżona lub zawyżona.