Jak wygląda przyjęcie i prowadzenie sprawy przez prawnika?

Jak wygląda przyjęcie i prowadzenie sprawy przez prawnika?

 

Obsługa prawna będzie się różnić się w zależności od przedmiotu spraw – jednak możemy wskazać takie części wspólne:

 

 1. 1. Konsultacja: czyli spotkanie w Kancelarii lub online, podczas której zbieramy informacje na temat sprawy, prosimy Klienta o przygotowanie dokumentów, omawiamy możliwe strategie i poznajemy co dla Klienta jest ważne w danym postępowaniu,
 2.  
 3. 2. Analiza prawna: Następnie przeprowadzamy szczegółową analizę prawna, badamy dokumenty, sprawdzamy przepisy i orzeczenia – próbujemy jak najlepiej zapoznać się ze sprawą.
 4.  
 5. 3. Planowanie strategii: Na podstawie analizy prawnej opracowujemy strategię postępowania, uwzględniając cele klienta oraz możliwe ryzyko i korzyści. W przyszłości ta strategia może zostać zmodyfikowana lub rozszerzona, ponieważ w toku postępowania może być konieczne przedstawienie szerszej argumentacji.
 6.  
 7. 4. Działania prawne: Prawnicy podejmują różne działania prawne w zależności od rodzaju sprawy. Mogą to być negocjacje, przygotowywanie dokumentów prawnych, reprezentacja klienta przed sądem lub innymi instytucjami czy po prostu doradztwo.
 8.  
 9. 5. Monitorowanie postępu sprawy: Jeśli sprawa trafia do Sądu, monitorujemy sprawę. W toku procesu mamy wyznaczone rozprawy, przesłuchujemy świadków. sporządzamy pisma, szukamy nowych argumentów, przedstawiamy nowe okoliczności – jeśli takie się pojawią,
 10.  
 11. 6. Zakończenie sprawy: Proces obsługi prawnej kończy się zazwyczaj osiągnięciem założonych celów, jak na przykład zawarcie ugody, wyrok w sądzie czy też zakończenie negocjacji.
 12.  
 13. 7. Dalsze działania: W niektórych przypadkach, np. gdy sprawa wymaga dalszych działań, proces obsługi prawnej może się przedłużyć. Na przykład gdy po postępowaniu sądowym prowadzimy sprawę egzekucyjną.