Category : Bez kategorii

Ile wynosi koszt obsługi prawnej?

Ile wynosi koszt obsługi prawnej? W jaki sposób wyceniamy naszą pracę?   Koszty obsługi prawnej mogą być różne, bowiem zależą od wielu czynników. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim charakter i zawiłość sprawy, region, w którym działa prawnik oraz doświadczenie.  Tutaj trzeba rozróżnić również udzielenie porady prawnej a prowadzenie sprawy np. sądowej czy obsługę firmy. Koszty będą się inaczej rozkładać, bowiem będą się na nie składać inne elementy. Inna będzie również metoda rozliczenia. Jaki może być charakter sprawy? Sprawy prawne […]

Skąd się biorą kolejki w przychodniach i szpitalach?

O kolejkach do specjalistów i długim czasie oczekiwania na konsultacje wiedza wszyscy, którzy z ochroną zdrowia mieli styczność. Jednak o powodach takich kolejek – już nie.   Zazwyczaj problem pacjenta zaczyna się, gdy otrzymał skierowanie do specjalisty od lekarza rodzinnego, co prowadzi do zapisania się na wizytę. Oczekiwanie na wizytę wynosi bowiem kilka miesięcy lub nawet kilka lat (!).    Wynika to ściśle ze współpracy między placówkami medycznymi a NFZ, na którą to pacjent nie ma żadnego wpływu. Działa to […]

Czy przedsiębiorcy z gruntami na użytkowanie wieczyste mogą stać się właścicielami?

Przedsiębiorcy, którzy posiadają grunty na użytkowanie wieczyste, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wykup tych nieruchomości na własność, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.    Termin na złożenie wniosku jest krótki, jedynie do 31 sierpnia 2024 roku. Skorzystanie z wykupu jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki: Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione przed 1998 rokiem. Zobowiązanie zawarte w umowie o użytkowanie wieczyste zostało wypełnione. Nie toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste dla danej nieruchomości. Grunt nie może być […]

Case study: podwyżka czynszów dla mieszkańców TBS

Sprawy rozpoczęły się w kwietniu 2022 r.  – wtedy bowiem spółka TBS Wrocław wprowadziła podwyżki kwoty czynszu dla najemców ich lokali z kwoty 15,90 zł/m2 do 20,45 zł/m2. Do tej pory podwyżki zazwyczaj wynosiły kilkadziesiąt groszy, maksymalnie niecałe 2 zł. Tak wysoka podwyżka była więc niezrozumiała.   Decyzja o podwyżce przez władze TBS podejmowana była w lutym 2022 r., tj. przed m.in. wojną na Ukrainie czy też nagłym wzrostem inflacji. Najemcy mieli dwa miesiące od dnia doręczenia im wypowiedzenia o […]

Deweloper czy gmina – kto powinien budować drogi?

Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych, „budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki tej budowy lub przebudowy określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”. Celem ustawodawcy było zapobieganie sytuacjom, w których zarządca drogi musiałby budować lub modernizować drogę, chociaż takich inwestycji nie planował, ale stało się to konieczne z uwagi na realizowane projekty budowlane w danej lokalizacji. W praktyce jednak przepis ten został wypaczony.  Samorządy wykorzystują ten […]

Jakie zmiany w deweloperce od kwietnia?

Nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na deweloperów zajmujących się budową bloków mieszkalnych. Kluczowe zmiany dotyczą: 1/ minimalnej odległości, jaką budynek wielorodzinny może mieć od granicy działki, która została ustalona na 5 metrów w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych,   2/ lokal użytkowy będzie musiał mieć co najmniej 25 m2, co ma na celu zapobieżenie tworzeniu tzw. mikroapartamentów. Do tej pory były one traktowane jako lokale użytkowe, a nie mieszkania, co oznaczało, że nie podlegały […]

Jak szybko i tanio rozwiązać spór?

Jak szybko i tanio rozwiązać spór? Najlepszą alternatywą dla procesu sądowego są alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy: Alternative Dispute Resolution). To metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęściej wybieranymi metodami są: mediacja i arbitraż. Dlaczego warto wybrać mediacje? Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony mogą zdecydować się na udział w procesie i mają kontrolę nad wynikiem i co daje uczestnikom poczucie autonomii i wpływu […]

Jak uniknąć zapłaty 40 euro za opóźnienie w płatnościach?

Konieczność zapłaty 40 euro (lub odpowiednio 70 lub 100 euro) za opóźnienie w uregulowaniu należności to skuteczny sposób na dłużników, którzy nie opłacają faktur w terminie.  Uprawnienia wierzycieli są szerokie, bowiem dochodzić rekompensaty można w związku z przeprowadzoną transakcją handlową, jeśli dłużnik przekroczy termin zapłaty. Brak jest konieczności kierowania wezwania do zapłaty, nie ma konieczności udowodnienia poniesionej szkody.  Jak się więc przed tym bronić? Oczywiście pierwszą, najistotniejszą rzeczą jest pilnowanie terminów zapłaty i niespóźnianie się z płatnościami. Poza tym oczywistą radą jest […]

Jak szybko i łatwo zwiększyć przychody szpitala?

Zarządzenie nr 1/2022 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 roku wprowadza pewne zmiany dotyczące współpracy szpitali i uczelni medycznych. Co to oznacza dla szpitali i jak mogą z tego skorzystać? Ogólnie rzecz biorąc, nowe zasady dotyczą sytuacji, gdy szpital (na przykład publiczny zakład opieki zdrowotnej) chce korzystać z pewnych udogodnień w dziedzinie kardiologii. Aby to zrobić, muszą oni mieć umowę z publiczną uczelnią medyczną. Ta umowa określa zasady współpracy, w tym udostępnienie niektórych jednostek organizacyjnych szpitala dla […]