Category : Bez kategorii

Konflikt pod kontrolą

 Konflikt pod kontrolą czyli alternatywne sposoby rozstrzygania sporów  Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy. Alternative Dispute Resolution), to metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęstszą alternatywą dla procesu sądowego są mediacja i arbitraż. Ale korzysta się również z innych – mniej sformalizowanych form jako negocjacje i koncyliacja.   Jak uniknąć procesu sądowego? Instytucja mediacji została wprowadzona w k.p.c. i stanowi obok arbitrażu jeden z uregulowanych prawnie […]

Twoja firma się nie rozwija? Rozważ delegowanie.

Rozwój firmy zawsze powiązany jest ze zwiększeniem ilości pracowników, a co za tym idzie z podziałem obowiązków, wyznaczaniem działów, mianowaniem kierowników, a w konsekwencji delegowaniem zadań. Nie ma wątpliwości, że dla rozwoju firmy delegowanie jest nieuniknione – trzymając bowiem wszystkie zadania w jednych rękach, firma nie zwiększy swoich przychodów. Dlaczego powinno być to dla Ciebie takie ważne? Delegowanie oznacza przeniesienie odpowiedzialności za określone zadania z jednej osoby na drugą. Z punktu widzenia zarządzania, delegowanie ma miejsce wtedy, gdy osoba na […]

Czy jeśli deweloper posiada pozwolenie na użytkowanie przed 01 lipca 2024 r., ale nie sprzedał wszystkich mieszkań, to będą obowiązywały go przepisy nowej ustawy deweloperskiej?

Czy jeśli deweloper posiada pozwolenie na użytkowanie przed 01 lipca 2024 r., ale nie sprzedał wszystkich mieszkań, to będą obowiązywały go przepisy nowej ustawy deweloperskiej?   Przyjrzyjmy się temu problemowi. 👇🏻 Wszystko zależy od tego, czy i kiedy były podpisane umowy deweloperskie. Przepisy przejściowe mówią, że nie stosuje się nowych przepisów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy do inwestycji, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy (01.07.2022) i przed tym dniem […]

Jak wygląda przyjęcie i prowadzenie sprawy przez prawnika?

Jak wygląda przyjęcie i prowadzenie sprawy przez prawnika?   Obsługa prawna będzie się różnić się w zależności od przedmiotu spraw – jednak możemy wskazać takie części wspólne: 1. Konsultacja: czyli spotkanie w Kancelarii lub online, podczas której zbieramy informacje na temat sprawy, prosimy Klienta o przygotowanie dokumentów, omawiamy możliwe strategie i poznajemy co dla Klienta jest ważne w danym postępowaniu, 2. Analiza prawna: Następnie przeprowadzamy szczegółową analizę prawna, badamy dokumenty, sprawdzamy przepisy i orzeczenia – próbujemy jak najlepiej zapoznać się […]

Ile wynosi koszt obsługi prawnej?

Ile wynosi koszt obsługi prawnej? W jaki sposób wyceniamy naszą pracę?   Koszty obsługi prawnej mogą być różne, bowiem zależą od wielu czynników. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim charakter i zawiłość sprawy, region, w którym działa prawnik oraz doświadczenie.  Tutaj trzeba rozróżnić również udzielenie porady prawnej a prowadzenie sprawy np. sądowej czy obsługę firmy. Koszty będą się inaczej rozkładać, bowiem będą się na nie składać inne elementy. Inna będzie również metoda rozliczenia. Jaki może być charakter sprawy? Sprawy prawne […]

Skąd się biorą kolejki w przychodniach i szpitalach?

O kolejkach do specjalistów i długim czasie oczekiwania na konsultacje wiedza wszyscy, którzy z ochroną zdrowia mieli styczność. Jednak o powodach takich kolejek – już nie.   Zazwyczaj problem pacjenta zaczyna się, gdy otrzymał skierowanie do specjalisty od lekarza rodzinnego, co prowadzi do zapisania się na wizytę. Oczekiwanie na wizytę wynosi bowiem kilka miesięcy lub nawet kilka lat (!).    Wynika to ściśle ze współpracy między placówkami medycznymi a NFZ, na którą to pacjent nie ma żadnego wpływu. Działa to […]

Czy przedsiębiorcy z gruntami na użytkowanie wieczyste mogą stać się właścicielami?

Przedsiębiorcy, którzy posiadają grunty na użytkowanie wieczyste, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wykup tych nieruchomości na własność, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.    Termin na złożenie wniosku jest krótki, jedynie do 31 sierpnia 2024 roku. Skorzystanie z wykupu jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki: Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione przed 1998 rokiem. Zobowiązanie zawarte w umowie o użytkowanie wieczyste zostało wypełnione. Nie toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste dla danej nieruchomości. Grunt nie może być […]

Case study: podwyżka czynszów dla mieszkańców TBS

Sprawy rozpoczęły się w kwietniu 2022 r.  – wtedy bowiem spółka TBS Wrocław wprowadziła podwyżki kwoty czynszu dla najemców ich lokali z kwoty 15,90 zł/m2 do 20,45 zł/m2. Do tej pory podwyżki zazwyczaj wynosiły kilkadziesiąt groszy, maksymalnie niecałe 2 zł. Tak wysoka podwyżka była więc niezrozumiała.   Decyzja o podwyżce przez władze TBS podejmowana była w lutym 2022 r., tj. przed m.in. wojną na Ukrainie czy też nagłym wzrostem inflacji. Najemcy mieli dwa miesiące od dnia doręczenia im wypowiedzenia o […]

Deweloper czy gmina – kto powinien budować drogi?

Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych, „budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki tej budowy lub przebudowy określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”. Celem ustawodawcy było zapobieganie sytuacjom, w których zarządca drogi musiałby budować lub modernizować drogę, chociaż takich inwestycji nie planował, ale stało się to konieczne z uwagi na realizowane projekty budowlane w danej lokalizacji. W praktyce jednak przepis ten został wypaczony.  Samorządy wykorzystują ten […]

Jakie zmiany w deweloperce od kwietnia?

Nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na deweloperów zajmujących się budową bloków mieszkalnych. Kluczowe zmiany dotyczą: 1/ minimalnej odległości, jaką budynek wielorodzinny może mieć od granicy działki, która została ustalona na 5 metrów w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych,   2/ lokal użytkowy będzie musiał mieć co najmniej 25 m2, co ma na celu zapobieżenie tworzeniu tzw. mikroapartamentów. Do tej pory były one traktowane jako lokale użytkowe, a nie mieszkania, co oznaczało, że nie podlegały […]