Tag : spory sądowe

Jak szybko i tanio rozwiązać spór?

Jak szybko i tanio rozwiązać spór? Najlepszą alternatywą dla procesu sądowego są alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy: Alternative Dispute Resolution). To metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęściej wybieranymi metodami są: mediacja i arbitraż. Dlaczego warto wybrać mediacje? Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony mogą zdecydować się na udział w procesie i mają kontrolę nad wynikiem i co daje uczestnikom poczucie autonomii i wpływu […]