Tag : mediacja

Konflikt pod kontrolą

 Konflikt pod kontrolą czyli alternatywne sposoby rozstrzygania sporów  Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy. Alternative Dispute Resolution), to metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęstszą alternatywą dla procesu sądowego są mediacja i arbitraż. Ale korzysta się również z innych – mniej sformalizowanych form jako negocjacje i koncyliacja.   Jak uniknąć procesu sądowego? Instytucja mediacji została wprowadzona w k.p.c. i stanowi obok arbitrażu jeden z uregulowanych prawnie […]

Jak szybko i tanio rozwiązać spór?

Jak szybko i tanio rozwiązać spór? Najlepszą alternatywą dla procesu sądowego są alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy: Alternative Dispute Resolution). To metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęściej wybieranymi metodami są: mediacja i arbitraż. Dlaczego warto wybrać mediacje? Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony mogą zdecydować się na udział w procesie i mają kontrolę nad wynikiem i co daje uczestnikom poczucie autonomii i wpływu […]