Tag : rozwój

Twoja firma się nie rozwija? Rozważ delegowanie.

Rozwój firmy zawsze powiązany jest ze zwiększeniem ilości pracowników, a co za tym idzie z podziałem obowiązków, wyznaczaniem działów, mianowaniem kierowników, a w konsekwencji delegowaniem zadań. Nie ma wątpliwości, że dla rozwoju firmy delegowanie jest nieuniknione – trzymając bowiem wszystkie zadania w jednych rękach, firma nie zwiększy swoich przychodów. Dlaczego powinno być to dla Ciebie takie ważne? Delegowanie oznacza przeniesienie odpowiedzialności za określone zadania z jednej osoby na drugą. Z punktu widzenia zarządzania, delegowanie ma miejsce wtedy, gdy osoba na […]